Skip to content

Protocol Coronavirus

Protocol Coronavirus

De meeste zorgen die we dagelijks hebben zijn persoonlijk van aard – ze gaan over onze relaties, ons werk, onze familie of vrienden. Veel minder vaak hebben we te maken met een acute crisis die nationaal of mondiaal is. Iets dat iedereen raakt. Op dit soort momenten lijkt de wereld om ons heen plotseling onstabiel en zijn we verenigd in angst. Ook nu, en misschien nog wel meer dan ooit, staat Poundwise klaar voor haar klanten om hen bij te staan in deze onzekere tijden.

Vanwege de vele (persoonlijke) contactmomenten met klanten zijn we wel genoodzaakt om een protocol op te stellen. Poundwise Financial Coaching volgt in haar beleid rond het Corona virus de richtlijnen van het RIVM, om zo de verdere verspreiding van het virus te beperken/in te dammen.

Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Poundwise gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor afspraken, klanten, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven.

1. Afspraken, klanten

Uitgangspunt is dat we afspraken op kantoor tot een minimum beperken. Reeds geplande afspraken op kantoor gaan alleen door indien het strikt noodzakelijk is om fysiek aanwezig te zijn. Neem in dat geval geen ouders, kinderen, begeleiders etc. mee. Andere afspraken zullen we zoveel mogelijk per videocall of telefonisch te doen.

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, verwachten wij van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken wij u om niet naar kantoor te komen en contact op te nemen met ons om naar een oplossing te zoeken.
Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de binnenkant van uw elleboog.
Alle medewerkers van Poundwise houden zich aan de richtlijnen (zie hieronder). Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar kantoor, maar wij proberen de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

3. Medewerkers

Al onze medewerkers werken zoveel mogelijk van uit huis en worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM-richtlijnen. Medewerkers die vanuit huis werken zijn gewoon via ons centrale telefoonnummer bereikbaar, u wordt dan doorverbonden. Tevens zijn zij op hun kantoor e-mailadres bereikbaar.
Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons hebt in de komende weken.
Advies is juist in deze onzekere tijden van belang. Wij staan daarom ook voor u klaar om u van dienst te zijn bij eventuele vragen.

Deze informatie is bijgewerkt op maandag 16 maart 2020.

Wil je meer weten?

Arianne Kuulkers

Operationeel manager

arianne-kuulkers-570x570
Ander nieuws
Kunstfotograaf Jesse Faber exposeert ‘Finance in Amsterdam’

Kunstfotograaf Jesse Faber exposeert ‘Finance in Amsterdam’

Over het algemeen gaan geld en kunst niet heel goed samen. Maar Poundwise gaf me de vrije hand om te schieten wat ik wilde in de stad. Ik mocht bepalen…
Inkomsten uit Bed & Breakfast

Inkomsten uit Bed & Breakfast

In Amsterdam zijn er veel particulieren die kamers ter beschikking stellen in het kader van Bed & Breakfast. Het bekendste platform dat hiervoor gebruikt wordt is Airbnb.
Economische maatregelen gevolgen Covid-19-virus

Economische maatregelen gevolgen Covid-19-virus

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Covid-19-virus (Coronavirus) zo veel mogelijk te verzachten.