Skip to content

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

In deze nieuwsbrief vind je uitgebreide informatie over jouw belastingaangifte(n) over het jaar 2023. We geven antwoord op vragen over uitstel, aanleveren, tarieven, aftrekposten en onze tips voor een correcte aanlevering van jouw gegevens. Wij zien de belastingaangifte ook als de start van een goed financieel advies. Wij kijken nauwkeurig naar jouw financiële producten. Zo wordt jouw belastingaangifte een bespaarplan!

Het proces in 6 stappen (inhoudelijke toelichting vind je hieronder);

 1. Wij vragen uitstel voor u aan;
 2. Wij vragen een VIA code aan – de code(s) moet u retourneren;
 3. Daarna vragen wij u om de ontbrekende stukken;
 4. De codes worden geactiveerd en de stukken worden geregistreerd. Daarna wordt het opstellen ingepland;
 5. Als de aangifte is afgerond wordt deze aangeboden voor akkoord;
 6. Na indienen kan je doorgaans binnen 3 maanden een aanslag verwachten.

Leest u deze nieuwsbrief aandachtig door, wij zorgen ook dit jaar voor financiële rust in uw geldzaken.

 

Belastingadvies

Een persoonlijk gesprek voor wijzigingen in wonen en werk
De aangifte inkomstenbelasting is een goed startpunt waarop je samen met jouw adviseur van Poundwise even stil kunt staan bij je persoonlijke en financiële zaken. Wijzigingen in werk of privé van het afgelopen jaar, of die je juist komend jaar verwacht, kunnen invloed hebben op jouw aangifte inkomstenbelasting, maar ook op jouw overige lopende financiële producten. Wij plannen graag een persoonlijk gesprek met je om jouw financiële zaken te doorlopen. Zo houden wij jouw financiële huishouden op orde. Neem voor een afspraak contact op met: secretariaat@poundwise.nl, of bel: +31(0)20-3057555.

Tijdig, correct en compleet aanleveren gegevens
Wij vragen je om de gegevens voor jouw belastingaangifte over het jaar 2023 op verzoek en op de door ons voorgeschreven wijze bij ons aan te leveren. Een tijdige en correcte aanlevering kan je al snel een mooie besparing opleveren, en in ieder geval onnodige kosten voorkomen. Hieronder informeren wij je hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Uitstel
Poundwise vraagt voor alle belastingadviesklanten uitstel aan. Hierover ontvang je geen terugkoppeling van de belastingdienst. Krijg je onverhoopt toch een herinnering voor het doen van jouw aangifte(n), dan verzoeken wij je vriendelijk om direct contact met één van onze adviseurs op te nemen. Zonder uitstel moet de aangifte 2023 worden ingediend vóór 1 mei 2024, met uitstel ligt deze datum precies 1 jaar later.
Poundwise beschikt over een groot klantenbestand waarvoor wij de aangifte(n) opstellen en indienen. Daarom wordt het werk verdeeld over de periode dat er uitstel is. Wij hebben klanten die graag zo snel mogelijk willen indienen en ook een aantal klanten die dit graag zo laat mogelijk wil. Poundwise probeert zo veel mogelijk rekening met jouw wensen te houden.

Aanleveren
Je kunt jouw documenten per e-mail bij ons aanleveren: belastingaangiften@poundwise.nl. Het heeft onze voorkeur om de stukken compleet en in 1 keer digitaal aangeleverd te krijgen.
Stukken die wij reeds in ons bezit hebben, kun je uiteraard buiten beschouwing laten. Op onze site vind je een document waarin alle benodigde gegevens en stukken vermeld staan. Klik hier voor checklist IB 2023.

Tarief particuliere aangifte
Indien je bij ons een Comfort-abonnement hebt afgesloten zijn de kosten voor het opstellen van jouw aangifte(n) inbegrepen in de maandelijkse kosten van dit service abonnement (per vol jaar abonnement heb je recht op één aangifte). Wil je meer informatie over onze service abonnementen dan kan je uiteraard contact met ons opnemen. Indien je geen service abonnement hebt afgesloten dan bedragen de kosten voor de aangifte voor 1 persoon € 445,- en als wij de aangifte kunnen combineren met die van jouw fiscale partner, dan betaal je voor beide aangiften tezamen € 545,- (voor een reguliere particuliere aangifte voor een binnenlands belastingplichtige, exclusief bijzonderheden).
Wij gaan er bij deze prijs vanuit dat de documenten compleet en in 1 keer worden aangeleverd en dat je direct op verzoek akkoord geeft voor het indienen van de aangifte(n). Het tarief is exclusief extra uitzoekwerk, extra herinneringen of andere fiscale werkzaamheden. Die werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het uurtarief van de betreffende medewerker. Mocht je vooraf een prijsindicatie wensen, dan vernemen wij dat graag. Het tarief voor ondernemers- en migratiebiljetten is afwijkend van bovenstaand. Indien je hier vragen over hebt, kun je contact opnemen met één van onze belastingadviseurs, tel: +31(0)20-3057555.

Aftrekposten
In 2023 zijn er diverse aftrekposten die onder bepaalde voorwaarden afgetrokken mogen worden, bijvoorbeeld uitgaven voor hypotheekrente. Deze posten kunt u vinden op bladzijde 5 van de belastingaangiftebiljet checklist 2023.

Wij adviseren je deze door te lopen en de zaken die van toepassing zijn bij ons aan te leveren. Mocht je relevante stukken hebben die niet staan vermeld in de checklist, stuur deze dan mee.
Er zijn uitgaven die je onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Persoonsgebonden aftrek is het totaal van:

 • Partneralimentatie
 • Uitgaven voor specifieke zorgkosten (ziektekosten)
 • Uitgaven voor pensioenverrekening
 • Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
 • Studiekosten of andere scholingsuitgaven (slechts in zeer specifieke situaties)
 • Giften
 • Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren

Ter informatie merken wij op dat studiekosten of andere scholings-uitgaven met ingang van 2023 in beginsel niet meer aftrekbaar zijn, tenzij de prestatiebeurs niet is omgezet in een gift.
Behalve persoonsgebonden aftrekposten zijn er ook nog andere aftrekposten (bijvoorbeeld reiskosten openbaar vervoer / premies lijfrente e.d.). Deze kosten kan je in aftrek brengen bij het inkomen waarvoor je de kosten maakt. Je kunt niet alle kosten in aftrek brengen. Soms zijn bepaalde kosten niet aftrekbaar, soms is de aftrek beperkt. Als je twijfelt of bepaalde kosten aftrekbaar zijn, stuur deze dan gerust mee.

Verwerking aangifte
Nadat wij jouw aangifte(n) hebben afgerond, krijg je deze (per e-mail) aangeboden. Op verzoek kan je de aangifte(n) bij ons op kantoor komen bespreken. In sommige gevallen zullen wij je uitnodigen om de aangifte(n) te komen bespreken. Wij verzoeken je vriendelijk om na ontvangst de aangifte(n) zo spoedig mogelijk te accorderen. Na ontvangst van jouw akkoord wordt de aangifte ingestuurd naar de belastingdienst.

Na het indienen van de aangifte(n) heeft de belastingdienst een gemiddelde verwerkingstijd van 3 maanden. Formeel heeft de belastingdienst 3 jaar de tijd om een definitieve aanslag op te leggen. Poundwise heeft geen invloed op de verwerkingstijd van de aangifte(n).

Voorlopige aanslagen/teruggaven
Een voorlopige aanslag is een bericht waarin staat hoeveel belasting je terugkrijgt of moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Aan een voorlopige aanslag kun je nooit rechten ontlenen.

Aftrekposten: wanneer er sprake is van een aftrekpost kan je er voor kiezen om jouw teruggaaf in termijnen gedurende het jaar te ontvangen. Poundwise kan je helpen met het wijzigen, stopzetten of aanvragen.

Indien je in het verleden vergeten bent een aftrekpost op te voeren kan Poundwise altijd een verzoek doen bij de belastingdienst om de aftrekpost alsnog toe te kennen. Niet gegarandeerd, maar vaak wel lonend!

Te betalen belasting: heb je winst,  inkomen uit meerdere bronnen of vermogensbestanddelen dan moet je waarschijnlijk belasting betalen. Je kunt er voor kiezen om op voorhand belasting te betalen. De voorlopige aanslag 2023/ 2024 kunnen wij wijzigen, stopzetten of aanvragen. Let wel, hier zijn kosten aan verbonden (tenzij je een service abonnement hebt).

Rente
Op de aanslag staat of je belastingrente ontvangt of moet betalen. Krijg je geld van de belastingdienst, dan ontvang je onder specifieke omstandigheden rente. Doorgaans ontvang je geen rente. Moet je een bedrag betalen? Dan betaal je rente. Belastingrente is geen boete.

Belastingrente wordt pas berekend na afloop van het belastingjaar. Dat betekent dat er geen rente wordt berekend in een lopend jaar. De periode waarover de rente wordt berekend loopt van 1 juli 2024 tot de datum die op de aanslag staat.

Elektronische kopie aanslagen (EKA)/ Serviceberichten Aanslag (SBA)
Poundwise krijgt alleen digitale kopieën van aanslagen van de belastingdienst indien er een actieve EKA/SBA aanvraag is. Van alle andere aanslagen krijgen wij geen kopie. De belastingdienst bevestigt dat de digitale kopieën aan ons kantoor worden aangeboden. Je kunt beslissen of je daarmee instemt. Ieder jaar wordt een bericht verzonden om je eraan te herinneren dat de kopieën van jouw aanslagen worden doorgestuurd. Je kunt de machtiging op elk moment intrekken. Mocht je een aanslag ontvangen en twijfel je of deze correct is of begrijp je niet wat de bedoeling is, neem dan contact op met ons kantoor.

Gegevens van de belastingdienst
Wij kunnen de belastingdienst vragen om een VIA (vooraf ingevulde aangifte). De gegevens uit de VIA dienen wij te controleren en eventueel aan te vullen of te wijzigen. Ondanks de VIA hebben wij soms nog aangiftegegevens van je nodig. Je ontvangt van de belastingdienst een activeringscode waarmee Poundwise de registratie kan activeren (deze machtiging is slechts geldig voor 1 jaar en per klant). Wij verzoeken je vriendelijk om de code met Poundwise te delen door deze te mailen naar: belastingaangiften@poundwise.nl (o.v.v. jouw volledige naam of BSN). Je kunt deze machtiging elk gewenst moment intrekken.

Indien je nog vragen hebt kan je telefonisch contact met ons opnemen, tel: +31(0)20-3057555.

Vrijblijvend kennismaken?

Daphne Alon
Belastingadviseur/Financieel Planner
daphne-alon-570x570
Ander nieuws

Boekhouding

Wij helpen niet alleen met de dagelijkse facturen, maar ook met de omzet- en inkomstenbelasting. En op basis van je

Binnenkort krijgt elke woningbezitter de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning toegestuurd.

Deze waarde kan te hoog zijn vastgesteld door de gemeente. Mocht dat zo zijn, dan kan Poundwise kosteloos namens jou

Unieke fotoserie van Arianne Kuulkers met ons thema “Finance in Amsterdam”

Finance in Amsterdam gaat over razen, rennen en vliegen. Altijd maar meer, beter, groter, sneller. Als een op hol geslagen