Skip to content

Inkomsten uit Bed & Breakfast

In Amsterdam zijn er veel particulieren die kamers ter beschikking stellen in het kader van Bed & Breakfast. Het bekendste platform dat hiervoor gebruikt wordt is Airbnb. Onder bepaalde omstandigheden moeten de inkomsten worden opgegeven aan de belastingdienst. Wat zijn de fiscale spelregels?

In Amsterdam zijn er veel particulieren die kamers ter beschikking stellen in het kader van Bed & Breakfast. Het bekendste platform dat hiervoor gebruikt wordt is Airbnb. Onder bepaalde omstandigheden moeten de inkomsten worden opgegeven aan de belastingdienst. Wat zijn de fiscale spelregels?

Situatie 1. Tijdelijke verhuur

Als de eigen woning incidenteel in haar geheel in het kader van Airbnb ter beschikking wordt gesteld, dienen de huurinkomsten voor 70% te worden opgegeven in box I, de daarmee samenhangende kosten van gas- en elektra zijn voor 100 % aftrekbaar. In deze situatie blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar. Ook blijft de bijtelling van het eigenwoningforfait. Dit is de regeling voor tijdelijke verhuur. Hierbij kunt u denken aan het tijdens de vakantie voor enkele weken de woning ter beschikking stellen.
De kamerverhuurvrijstelling is bij Airbnb niet van toepassing, deze vrijstelling geldt niet voor tijdelijke verhuur.

Situatie 2. Resultaat uit overige werkzaamheden

Over het algemeen zijn inkomsten uit Bed & Breakfast belastbaar als inkomsten uit overige werkzaamheden. Kortstondige verhuur vergt immers de nodige arbeid, zoals het plannen van de reserveringen, het ontvangen van de gasten, wassen van beddengoed, schoonmaken en het verzorgen van ontbijt. Deze werkzaamheden gaan normaal vermogensbeheer te boven. Als de inkomsten zijn belast als inkomsten uit overige werkzaamheden is het progressieve belastingtarief van toepassing. Dit houdt in dat de inkomsten op dezelfde wijze worden belast als bijvoorbeeld looninkomsten, met een tarief oplopend tot maximaal 49,5 %.

Situatie 3. Winst uit onderneming

Zijn de activiteiten ten behoeve van de inkomsten uit Bed & Breakfast zeer omvangrijk en wordt aan bepaalde voorwaarden voldaan, dan kan sprake zijn van winst uit onderneming. De fiscale behandeling is grotendeels hetzelfde als bij resultaat uit overige werkzaamheden. Het grote voordeel van behandeling van de inkomsten als winst uit onderneming is echter dat er bepaalde aftrekposten van toepassing zijn, zoals de MKB-winstvrijstelling. Op grond van de MKB-winstvrijstelling wordt een bepaald deel van de winst niet belast (in 2020: 14% van de winst).

Situatie 4. Inkomsten uit sparen en beleggen (box 3)

Onder omstandigheden kunnen de inkomsten uit de Bed & Breakfast onder box 3 vallen. Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan zijn niet langer de inkomsten belast, maar is de waarde van het deel van de woning dat gebruikt wordt voor de Bed & Breakfast belast tegen het vaste tarief van box 3. Een schuld voor (dat deel van) de woning komt in mindering op de aan te geven waarde. Stel dat het voor de Bed & Breakfast gebruikte deel van de woning € 50.000 waard is, dan is in box 3 € 690 belasting verschuldigd (bij een box 3-tarief van 1,38%). Let wel, er kunnen dan geen kosten van rente, elektriciteit, water en dergelijke worden afgetrokken. In de toekomst gaat de heffing over box 3-inkomen mogelijk veranderen, waardoor de belastingdruk in box 3 voor deze inkomsten zal toenemen.

Het is niet eenvoudig om de inkomsten in box 3 te laten vallen. De belastingdienst zal al snel stellen dat er sprake is van werkzaamheden en dat de inkomsten dus moeten worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Om de inkomsten in box 3 te laten vallen, zal aannemelijk moeten zijn dat degene die een deel van de woning ter beschikking stelt in het kader van Bed & Breakfast niet of nauwelijks werkzaamheden verricht.
Behalve met de inkomstenbelasting kunt u ook met de omzetbelasting te maken krijgen. In deze bijdrage beperken wij ons tot de fiscale aspecten voor de inkomstenbelasting.

Vrijblijvend kennismaken?

Jan Jan Jansen

Fiscaal jurist/echtscheidingsadviseur

jan-jan-jansen-570x570
Ander nieuws

Boekhouding

Wij helpen niet alleen met de dagelijkse facturen, maar ook met de omzet- en inkomstenbelasting. En op basis van je

Binnenkort krijgt elke woningbezitter de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning toegestuurd.

Deze waarde kan te hoog zijn vastgesteld door de gemeente. Mocht dat zo zijn, dan kan Poundwise kosteloos namens jou

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

In deze nieuwsbrief vind je uitgebreide informatie over jouw belastingaangifte(n) over het jaar 2023. We geven antwoord op vragen over