Skip to content

Business lunch inzake Wet DBA

Het zal u niet ontgaan zijn, onze eerste business lunch is een feit. Op woensdag 29 juni zaten wij met een aantal van onze klanten en relaties bij restaurant Mazzo in Amsterdam aan tafel om het over de nieuwe Wet DBA te hebben.

Onder leiding van Joost van Klink ontstond er een mooi gesprek tussen Marc van der Vuurst en Martine Messink (SWDV Advocaten), Andry Klumpert (DPA Banking & Insurance), Cees Bieren (Agenor Technology), Bas Evers (Deurwaarderskantoor Groot & Evers), Edith Zandee (Lev, Agentschap voor Visualisers) en Sem Bakker (Rohe Advocaten).

Onderstaand filmpje geeft op ludieke wijze aan hoe lastig de nieuwe Wet DBA is.
http://www.rtlz.nl/business/ondernemers/na-de-var-dit-de-bizarre-nieuwe-wereld-van-de-zzper

We zijn nu een aantal maanden verder en er rijzen veel vragen over deze nieuwe wet. Tijdens het ronde tafelgesprek werden de consequenties en ervaringen tot nu toe met elkaar gedeeld en over en weer werden er tips gegeven.
Een aantal zaken die opvielen:

 • Juridisch gezien is de nieuwe wet een tombola van omstandigheden, waarbij de rechter uiteindelijk kan bepalen of het om een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst (Sem Bakker).
 • Het gaat over 3 componenten: loon, gezagsverhouding en vrije vervangbaarheid (Sem Bakker).
 • Verschillende belastinginspecteurs hebben verschillende visies (Sem Bakker).
 • Als een belastinginspecteur al moeite heeft met de interpretatie van de wet, hoe kan een zzp’er deze materie dan begrijpen? (Cees Bieren)
 • Uiteindelijk wordt getoetst of de manier waarop je werkt strookt met het contract, dus het is in die zin niet handig om gewoon het standaardmodel over te nemen. Want als je vervolgens in de praktijk anders gaat werken, ga je sowieso de mist in. (Martine Messink)
 • De inhoudelijke beoordeling is niet veranderd, het risico is verschoven. (Martine Messink)
 • Als werkgever heb je een onderzoeksplicht of de zzp-er de waarheid over het aantal opdrachtgevers vertelt of niet, maar hoever gaat dat? (Bas Evers)
 • Met de modelovereenkomst kan je als opdrachtgever de opdrachtnemer de vrijheid geven om naast deze opdracht ook nog andere werkzaamheden te doen, terwijl dat bij een arbeidsovereenkomst vaak niet de bedoeling is. (Martine Messink)
 • Veel zzp’ers zouden het liefst via de oude gang van zaken willen blijven werken (1 opdrachtgever, elke maand een factuur etc.), maar die tijd lijkt nu voorbij. Dat kan een tijdelijke terugloop in het aantal zzp’ers tot gevolg hebben. (Andry Klumpert)
 • Ondanks het bovenstaande is de verwachting dat het aantal zzp’ers uiteindelijk toch blijft stijgen. Deze vorm van ondernemerschap heeft de toekomst. De zekerheid van een vaste baan is een schijnzekerheid. Ook in loondienst neemt de onzekerheid toe, dus de vraag is waar de onzekerheid het grootst is, bij een zzp’er of bij iemand in loondienst (Cees Bieren).
 • De bewijslast ligt bij de belastingdienst, zij moeten bewijzen dat de feitelijke situatie niet overeenkomt met het contract. (Sem Bakker)
 • In het onderwijs maken ze liever geen gebruik meer van zzp’ers, want misschien is er wel sprake van een gezagsverhouding, misschien is er geen vrije vervangbaarheid. Maar het zou veel meer over ondernemerschap moeten gaan. (Andry Klumpert)
 • Er is ook veel onduidelijkheid over hoeveel tijd er tussen 2 overeenkomsten bij dezelfde opdrachtgever mag zitten. (Edith Zandee)
 • Als bemiddelingsbureau of agent ben je de eerste waar de Belastingdienst langskomt, daar is de concentratie zzp’ers het grootst. (Marc van der Vuurst)
 • Als opdrachtnemer kan je mooi achteroverleunen totdat de opdrachtgever de modelovereenkomst heeft opgesteld. Dus de angst bij de opdrachtnemer is niet zo goed te begrijpen. En als je opdrachtgever de juiste vrijwaringsclausules gebruikt dan zit je ook goed. Er is enorm veel angst overal, maar het valt eigenlijk wel mee. (Sem Bakker)
 • De freelancer wordt meer beschermd dan de werkgever. (Bas Evers)
 • Fiscaal gaat het meer over de toetsing van de overeenkomst, maar arbeidsrechterlijk gaat het meer over het ondernemerschap (Sem Bakker).
 • Grote werknemers vluchten nu naar de brokers (payrollers), dat is een soort safe haven. (Andry Klumpert). Dit is echter niet altijd de oplossing. (Sem Bakker)
 • Is deze wet in het leven geroepen ter bescherming van de zzp’ers? Deze groep bouwt meestal geen pensioen op, zijn niet verzekerd etc. Lost deze wet dat op? (allen)
 • Wanneer ben je zelfstandige en wanneer ben je werknemer? Er zit een enorm groot grijs gebied tussen (Joost van Klink).

Kort samengevat: na een gesprek van ruim 1,5 uur blijkt dat er nog veel onduidelijk is en dat we met elkaar op een soort ontdekkingsreis zijn en dat er veel afhankelijk is van de individuele omstandigheden. Toch willen we nog even in het kort neerzetten hoe de uitvoering van de Wet DBA er in de praktijk uitziet:

 • Opdrachtgever en zzp’er hebben de mogelijkheid om te werken conform een vooraf door de Belastingdienst beoordeelde modelovereenkomst.
 • Opdrachtgever en zzp’er kunnen gebruikmaken van een door henzelf opgestelde modelovereenkomst, of een modelovereenkomst gebruiken die op hun situatie van toepassing is en die is gepubliceerd op Belastingdienst.nl.
 • Kiezen opdrachtgever en zzp’er ervoor om een eigen modelovereenkomst te gebruiken, dan kunnen zij deze ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst.
 • De Belastingdienst beoordeelt op basis van de ingediende modelovereenkomst of het bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking ontbreekt. Is dit het geval, dan hoeft de opdrachtgever geen loonhef ng in te houden.
 • De Belastingdienst toetst vanaf 1 mei 2016 de feitelijke situatie, en kijkt of er tijdens de opdracht daadwerkelijk wordt of is gewerkt volgens de vooraf beoordeelde modelovereenkomst.
 • Als de Belastingdienst tijdens de opdracht of achteraf beoordeelt dat er sprake is/was van een (fictieve) dienstbetrekking, dan gaat de Belastingdienst alsnog tot nahef ng over. De opdrachtgever en de zzp’er zijn hiervoor samen aansprakelijk.

De periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt als implementatiefase, waarin opdrachtgevers, intermediairs en zzp’ers de gelegenheid wordt gegeven om het werken met modelovereenkomsten goed te regelen.

Tijdens deze implementatiefase houdt de Belastingdienst toezicht en staat open voor het beantwoorden van vragen. Dit betekent ook dat de Belastingdienst terughoudend zal toetsen en alleen bij handelen te kwader trouw nahef ng zal opleggen. Vanaf 1 mei 2017 zal de nieuwe wet volledig worden gehandhaafd door de Belastingdienst. Let op! De Belastingdienst kijkt bij een controle vanaf 1 mei 2016 tijdens de implementatieperiode naar uw inspanningen om de nieuwe werkwijze vorm te geven. Vanaf 1 mei 2017 beoordeelt de Belastingdienst de feitelijke situatie. Indien gebruik wordt gemaakt van een modelovereenkomst, is de toets beperkt tot de beoordeling of er door opdrachtgever en zzp’er correct uitvoering is gegeven aan de door hen gehanteerde modelovereenkomst. Daarbij kan de Belastingdienst terugkijken tot 1 mei 2016. Wacht dus niet met het doorvoeren van de nieuwe regels als u het risico op een nahef ng wilt voorkomen.

U kunt het risico op nahef ng verkleinen door het nemen van beheersmaatregelen die ertoe leiden dat conform de gekozen modelovereenkomst wordt gewerkt. Daarbij is het belangrijk de opdrachtomschrijvingen bij aanvang van de opdrachten zorgvuldig te formuleren en ervoor te zorgen dat een opdracht precies volgens die beschrijving wordt uitgevoerd. Tref maatregelen die voorzien in checks vooraf en tijdens de uitvoering van de opdracht, om vinger aan de pols te houden.

Samenvattend: Om uw risico op naheffingen te beperken, is het van groot belang dat u ervoor zorgt dat:

 • conform de gekozen en van toepassing zijnde modelovereenkomst wordt gewerkt;
 • de juiste beheersmaatregelen worden ingericht en daaraan uitvoering wordt gegeven.

Wilt u meer weten? Stel uw vraag of maak een afspraak met één van onze adviseurs, tel. 020-3057555 of mail naar info@poundwise.nl

Team Poundwise

Ander nieuws

Boekhouding

Wij helpen niet alleen met de dagelijkse facturen, maar ook met de omzet- en inkomstenbelasting. En op basis van je

Binnenkort krijgt elke woningbezitter de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning toegestuurd.

Deze waarde kan te hoog zijn vastgesteld door de gemeente. Mocht dat zo zijn, dan kan Poundwise kosteloos namens jou

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

In deze nieuwsbrief vind je uitgebreide informatie over jouw belastingaangifte(n) over het jaar 2023. We geven antwoord op vragen over