Skip to content

Box 3 – van pretbox tot massaal bezwaar

Je hebt het waarschijnlijk al vaak voorbij horen komen, de belastingregels voor box 3 zijn ingrijpend veranderd. In deze nieuwsbrief lees je wat dit voor jou kan betekenen.

Korte historie

In 2001 is belastingheffing over inkomsten uit vermogen ingevoerd, waarbij werd uitgegaan van fictieve rendementen (belastingheffing in box 3). Niet langer werd gekeken naar de werkelijke rendementen, maar werd er uitgegaan van een fictief rendement van 4 %, waarover 30 % belasting was verschuldigd. In de beginperiode kon relatief makkelijk een rendement van 4 % of meer worden behaald. Ook op bankrekeningen was een rendement van 4 % goed haalbaar. Omdat veel mensen meer rendement haalden dan 4 %, en daardoor relatief weinig belasting betaalden, werd box 3 ook wel de pretbox genoemd.

Procedures

In de loop der jaren daalde de rente op spaarrente tot een niveau van ongeveer 0 %. Dit leidde tot veel rechtszaken van belastingplichtigen die vonden dat de belastingheffing in box 3 over niet-behaald rendement onredelijk was. Na meerdere verloren rechtszaken besliste de Hoge Raad in het kerst-arrest uit 2021 dat belastingheffing over spaargeld, op basis van de regels van het box 3-stelsel, niet langer juridisch houdbaar is.

Sindsdien is de belastingheffing over spaargeld aangepast, waarbij voor spaargeld wordt uitgegaan van een fictief rendement op basis van een gemiddelde marktrente. Voor 2023 wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een fictief rendement van (voorlopig) 0,36%. Hiermee is het probleem voor spaarders (grotendeels) opgelost.

Aanpassingen 2023

Met ingang van 2023 zijn er weer grote wijzigingen ingevoerd in de heffing over inkomsten uit vermogen. Voor spaargeld wordt uitgegaan van een relatief laag rendement, maar voor overige bezittingen wordt uitgegaan van een relatief hoog rendement van ruim 6 %. Schulden worden niet langer gesaldeerd, maar tegen een bepaald “rendement” verrekend met het rendement van spaargeld en overige bezittingen. Zonder in te gaan op de details hebben de wijzigingen voor belastingplichtigen met vermogen (anders dan spaargeld) als gevolg dat een aanzienlijke verzwaring optreedt van de belastingdruk over het vermogen. Zeker bij bezitters van onroerende zaken werken de wijzigingen negatief uit. Een verdubbeling (of meer) van de verschuldigde box 3-belasting is geen uitzondering. Bezitters van onroerende zaken wijzen wij op ons artikel over de belastinggevolgen van de aanpassingen van de box 3-belastingregels voor onroerende zaken.

Wat nu?

In de eerste plaats adviseren wij je bezwaar aan te (laten) tekenen tegen de aanslag inkomstenbelasting, als je van mening bent dat de belastingheffing over het vermogen te hoog is. Hierdoor blijven jouw rechten behouden. Indien je wilt dat Poundwise bezwaar aantekent tegen de aanslag is het van belang dat wij de aanslag binnen 6 weken, nadat deze is afgegeven, ontvangen. Aan de bezwaarprocedure zijn kosten verbonden.

In de tweede plaats is het goed om de gevolgen voor jouw situatie door ons in kaart te laten brengen. Dan kunnen we ook meedenken over mogelijke oplossingen om de belastingdruk te verlichten.

Afspraak maken?

Neem voor het maken van een afspraak contact op met ons secretariaat. Dat kan telefonisch via 020-3057555 of per e-mail: secretariaat@poundwise.nl.

Deze nieuwsbrief is geschreven door Jan Jan Jansen

Vrijblijvend kennismaken?

Jan Jan Jansen

Fiscaal jurist/echtscheidingsadviseur

jan-jan-jansen-570x570
Ander nieuws

Boekhouding

Wij helpen niet alleen met de dagelijkse facturen, maar ook met de omzet- en inkomstenbelasting. En op basis van je

Binnenkort krijgt elke woningbezitter de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning toegestuurd.

Deze waarde kan te hoog zijn vastgesteld door de gemeente. Mocht dat zo zijn, dan kan Poundwise kosteloos namens jou

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

In deze nieuwsbrief vind je uitgebreide informatie over jouw belastingaangifte(n) over het jaar 2023. We geven antwoord op vragen over