Skip to content

Een huis in Amsterdam op erfpacht afkopen of niet?

Waarschijnlijk heeft u inmiddels verschillende keren informatie van de gemeente ontvangen over het afkopen van de erfpacht, maar is dit gunstig voor u? En zo ja, hoe gaat u dit dan financieren?

Afkopen van erfpacht in Amsterdam kan nu voor veel huiseigenaren interessant zijn. Bent u bijvoorbeeld van plan om lang in uw huis te blijven wonen, dan kan een grote som in één keer voordeliger uitpakken dan een betaling in jaarlijkse bedragen. Ook kan een afgekochte canon uw huis extra interessant maken voor potentiële kopers.

De gemeente Amsterdam hanteert tot en met 2019 de gunstige WOZ-waarde van 2014 (tenzij de WOZ-waarde van 1-1-2015 lager is). Daarnaast ontvangen huiseigenaren 25% korting op de afkoopsom én op de nieuwe canon in het eeuwigdurende stelsel. Deze overstappremie krijgt u ook als u ná 2019 wilt overstappen naar eeuwigdurende erfpacht, maar het voordeel van de gunstige WOZ-waarde van 2014 heeft u dan niet meer. Daarom is dit het moment om naar een eventuele afkoop te kijken. Omdat het een complexe materie is, kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt of afkopen van de erfpacht voor u gunstig is, gelet op:

  • het financiële voordeel
  • de zekerheid die u “koopt”
  • de eventuele waardevermeerdering van uw woning

Wat voor u de beste optie is, bespreken we samen.

Jan Maarten, Poundwise

Voor het beantwoorden van deze vragen kunnen wij u helpen met een berekening en/of een “erfpachtadvies”. Hiervoor is het handig als u al een aanbieding van de gemeente heeft waarmee wij inzicht kunnen krijgen in het afkoopbedrag voor uw woning. U kunt dit voorstel opvragen via https://erfpacht.amsterdam.nl/portaal/login/

Argumenten om de erfpacht af te kopen zijn:

  • U bent niet meer afhankelijk van de grillen van de gemeente.
  • Een bank geeft gemakkelijker een hypotheek op een huis met eigen grond.
  • Een huis op eigen grond is beter verkoopbaar, doordat er minder onzekerheden zijn voor de koper.
  • Bebouwbare grond is vooral in de stad en op mooie plekken schaars.

Waar moet je op letten?

Voorzichtigheid is natuurlijk geboden. Aandachtspunten zijn:

  • Verdient u de afkoop wel terug bij verkoop?
  • Afkoop van erfpacht is niet fiscaal aftrekbaar
  • Wat zijn de financieringskosten?

Overigens is het zo dat het voor de gemeentelijke belastingdienst niet uitmaakt, want de aanslag WOZ gaat er altijd vanuit dat het eigen grond is.

Vrijblijvend kennismaken?

Mark de Jong

Belastingadviseur/Financieel Planner

Ander nieuws

Boekhouding

Wij helpen niet alleen met de dagelijkse facturen, maar ook met de omzet- en inkomstenbelasting. En op basis van je

Binnenkort krijgt elke woningbezitter de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning toegestuurd.

Deze waarde kan te hoog zijn vastgesteld door de gemeente. Mocht dat zo zijn, dan kan Poundwise kosteloos namens jou

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

In deze nieuwsbrief vind je uitgebreide informatie over jouw belastingaangifte(n) over het jaar 2023. We geven antwoord op vragen over