Skip to content

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

In deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over uw belastingaangifte(n) over het jaar 2020. We geven antwoord op vragen over uitstel, aanleveren, tarieven, aftrekposten en onze tips voor een correcte aanlevering van uw gegevens. Wij zien de belastingaangifte ook als de start van een goed financieel advies. Wij kijken nauwkeurig naar uw financiële producten. Zo wordt uw belastingaangifte een bespaarplan!

Het proces in 6 stappen (inhoudelijke toelichting vindt u hieronder);

 1. Wij vragen uitstel voor u aan;
 2. Wij vragen een VIA code aan – de code(s) moet u retourneren;
 3. Daarna vragen wij u om de ontbrekende stukken;
 4. De codes worden geactiveerd en de stukken worden geregistreerd. Daarna wordt het opstellen ingepland;
 5. Als de aangifte is afgerond wordt deze aangeboden voor akkoord;
 6. Na indienen kunt u doorgaans binnen 3 maanden een aanslag verwachten.

 

Leest u deze nieuwsbrief aandachtig door, wij zorgen ook dit jaar voor financiële rust in uw geldzaken.

 

Belastingadvies

Een persoonlijk gesprek voor wijzigingen in wonen en werk
De aangifte inkomstenbelasting is een goed startpunt waarop u samen met uw adviseur van Poundwise even stil kunt staan bij uw persoonlijke en financiële zaken. Wijzigingen in werk of privé van het afgelopen jaar, of die u juist komend jaar verwacht, kunnen invloed hebben op uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook op uw overige lopende financiële producten. Wij plannen graag een persoonlijk gesprek met u om uw financiële zaken te doorlopen. Zo houden wij uw financiële huishouden op orde. Neem voor een afspraak contact op met: secretariaat@poundwise.nl, of bel: +31(0)20-3057555.

Tijdig, correct en compleet aanleveren gegevens
Wij vragen u om de gegevens voor uw belastingaangifte over het jaar 2020 op verzoek en op de door ons voorgeschreven wijze bij ons aan te leveren. Een tijdige en correcte aanlevering kan u al snel een mooie besparing opleveren, en in ieder geval onnodige kosten voorkomen. Hieronder informeren wij u hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Uitstel
Poundwise vraagt voor alle belastingadviesklanten uitstel aan. Hierover ontvangt u geen terugkoppeling van de belastingdienst. Krijgt u onverhoopt toch een herinnering voor het doen van uw aangifte(n), dan verzoeken wij u vriendelijk om direct contact met één van onze adviseurs op te nemen. Zonder uitstel moet de aangifte 2020 worden ingediend vóór 1 mei 2021, met uitstel ligt deze datum precies 1 jaar later.

Poundwise beschikt over een groot klantenbestand waarvoor wij de aangifte(n) opstellen en indienen. Daarom wordt het werk verdeeld over de periode dat er uitstel is. Wij hebben klanten die graag zo snel mogelijk willen indienen en ook een aantal klanten die dit graag zo laat mogelijk willen. Poundwise probeert zo veel mogelijk rekening met uw wensen te houden.

Aanleveren
U kunt uw documenten per email bij ons aanleveren: belastingaangiften@poundwise.nl. Het heeft onze voorkeur om de stukken compleet en in 1 keer digitaal aangeleverd te krijgen (indien mogelijk).

Stukken die wij reeds in ons bezit hebben, kunt u uiteraard buiten beschouwing laten. Op onze site vindt u een document waarin alle benodigde gegevens en stukken vermeld staan. Klik hier voor checklist IB 2020.

Tarief particuliere aangifte
Indien u bij ons een Comfort-abonnement heeft afgesloten zijn de kosten voor het opstellen van uw aangifte(n) inbegrepen in de maandelijkse kosten van dit service abonnement (per vol jaar abonnement heeft u recht op één aangifte). Wilt u meer informatie over onze service abonnementen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Indien u geen service abonnement heeft afgesloten dan bedragen de kosten voor de aangifte voor 1 persoon € 345,- en als wij de aangifte kunnen combineren met die van uw fiscale partner, dan betaalt u voor beide aangiften tezamen € 445,- (voor een reguliere particuliere aangifte voor een binnenlands belastingplichtige, exclusief bijzonderheden).

Wij gaan er bij deze prijs vanuit dat de documenten compleet en in 1 keer worden aangeleverd en dat u direct op verzoek akkoord geeft voor het indienen van de aangifte(n). Het tarief is exclusief extra uitzoekwerk, extra herinneringen of andere fiscale werkzaamheden. Die werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het uurtarief van de betreffende medewerker. Mocht u vooraf een prijsindicatie wensen, dan vernemen wij dat graag. Het tarief voor ondernemers- en migratiebiljetten is afwijkend van bovenstaand. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met één van onze belastingadviseurs, tel: +31(0)20-3057555. 

Aftrekposten
In 2020 zijn er diverse aftrekposten die onder bepaalde voorwaarden afgetrokken mogen worden, bijvoorbeeld uitgaven voor hypotheekrente. Deze posten kunt u vinden op bladzijde 9 van de belastingaangiftebiljet checklist 2020.

Wij adviseren deze door te lopen en de zaken die van toepassing zijn bij ons aan te leveren. Mocht u relevante stukken hebben die niet staan vermeld in de checklist, stuurt u deze dan mee.

Er zijn uitgaven die u onder bepaalde voorwaarden mag aftrekken als persoonsgebonden aftrek. 

Persoonsgebonden aftrek is het totaal van:

 • Partneralimentatie
 • Uitgaven voor specifieke zorgkosten (ziektekosten)
 • Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
 • Studiekosten of andere scholingsuitgaven
 • Giften
 • Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren

Behalve persoonsgebonden aftrekposten zijn er ook nog andere aftrekposten (bijvoorbeeld reiskosten openbaar vervoer / lijfrente ed.). Deze kosten kunt u in aftrek brengen bij het inkomen waarvoor u de kosten maakt. U kunt niet alle kosten in aftrek brengen. Soms zijn bepaalde kosten niet aftrekbaar, soms is de aftrek beperkt. Als u twijfelt of bepaalde kosten aftrekbaar zijn, stuurt u deze dan gerust mee.

Verwerking aangifte
Nadat wij uw aangifte(n) hebben afgerond, krijgt u deze (per e-mail) aangeboden. Op verzoek kunt u de aangifte(n) bij ons op kantoor komen bespreken. In sommige gevallen zullen wij u uitnodigen om de aangifte(n) te komen bespreken. Wij verzoeken u vriendelijk om na ontvangst de aangifte(n) zo spoedig mogelijk te accorderen. Na ontvangst van uw akkoord wordt de aangifte ingestuurd naar de belastingdienst.

Na het indienen van de aangifte(n) heeft de belastingdienst een gemiddelde verwerkingstijd van 3 maanden. Officieel heeft de belastingdienst 3 jaar de tijd om een definitieve aanslag op te leggen. Poundwise heeft geen invloed op de verwerkingstijd van de aangifte(n).

Voorlopige aanslagen/teruggaven
Een voorlopige aanslag is een bericht waarin staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Aan een voorlopige aanslag kunt u nooit rechten ontlenen.

Aftrekposten: wanneer er sprake is van een aftrekpost kunt u er voor kiezen om uw teruggaaf in termijnen gedurende het jaar te ontvangen. Poundwise kan u helpen met het wijzigen, stopzetten of aanvragen.

Indien u in het verleden vergeten bent een aftrekpost op te voeren kan Poundwise altijd een verzoek doen bij de belastingdienst om de aftrekpost alsnog toe te kennen. Niet gegarandeerd, maar vaak wel lonend!

Te betalen belasting: heeft u winst,  inkomen uit meerdere bronnen of vermogensbestanddelen dan moet u waarschijnlijk belasting betalen. U kunt er voor kiezen om op voorhand belasting te betalen. De voorlopige aanslag 2020/ 2021 kunnen wij wijzigen, stopzetten of aanvragen. Let wel, hier zijn kosten aan verbonden (tenzij u een service abonnement heeft).

Rente
Op de aanslag staat of u belastingrente ontvangt of moet betalen. Krijgt u geld van de belastingdienst, dan ontvangt u onder specifieke omstandigheden rente. Doorgaans ontvangt u geen rente. Moet u een bedrag betalen? Dan betaalt u rente. Belastingrente is geen boete.

Belastingrente wordt pas berekend na afloop van het belastingjaar. Dat betekent dat er geen rente wordt berekend in een lopend jaar. De periode waarover de rente wordt berekend loopt van 1 juli 2020 tot de datum die op de aanslag staat.

Elektronische kopie aanslagen (EKA)/ Serviceberichten Aanslag (SBA)
Poundwise krijgt alleen digitale kopieën van aanslagen van de belastingdienst indien er een actieve EKA/SBA aanvraag is. Van alle andere aanslagen krijgen wij geen kopie. De belastingdienst bevestigt dat de digitale kopieën aan ons kantoor worden aangeboden. U kunt beslissen of u daarmee instemt. Ieder jaar wordt een bericht verzonden om u eraan te herinneren dat de kopieën van uw aanslagen worden doorgestuurd. U kunt de machtiging op elk moment intrekken. Mocht u een aanslag ontvangen en twijfelt u of deze correct is of begrijpt u niet wat de bedoeling is, neem dan contact op met ons kantoor.

Gegevens van de belastingdienst
Wij kunnen de belastingdienst vragen om een VIA (vooraf ingevulde aangifte). De gegevens uit de VIA dienen wij te controleren en eventueel aan te vullen of te wijzigen. Ondanks de VIA hebben wij soms nog aangiftegegevens van u nodig. U ontvangt van de belastingdienst een activeringscode waarmee Poundwise de registratie kan activeren (deze machtiging is slechts geldig voor 1 jaar en per klant). Wij verzoeken u vriendelijk om de code met Poundwise te delen door deze te mailen naar: belastingaangiften@poundwise.nl (o.v.v. uw volledige naam of BSN). U kunt deze machtiging elk gewenst moment intrekken.

Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen, tel: +31(0)20-3057555.

Vrijblijvend kennismaken?

Daphne Alon
Belastingadviseur/Financieel Planner
daphne-alon-570x570
Ander nieuws
Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

In deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide informatie over uw belastingaangifte(n) over het jaar 2020. We geven antwoord op vragen over uitstel, aanleveren, tarieven, aftrekposten en onze tips voor een correcte…
Inkomsten uit Bed & Breakfast

Inkomsten uit Bed & Breakfast

In Amsterdam zijn er veel particulieren die kamers ter beschikking stellen in het kader van Bed & Breakfast. Het bekendste platform dat hiervoor gebruikt wordt is Airbnb.
Economische maatregelen gevolgen Covid-19-virus

Economische maatregelen gevolgen Covid-19-virus

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Covid-19-virus (Coronavirus) zo veel mogelijk te verzachten.